Közérdekű adatok a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. Törvény alapján

Vezető tisztségviselők és díjazásuk:

Barta Dóra ügyvezető igazgató

Az ügyvezető igazgató, mint munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatások:

  • alapbére: 1 200 000 Ft
  • éves prémium: Felügyelő Bizottság döntése alapján 6 havi bér
  • jogszabály szerint irányadó felmondási idő: 30 nap
  • végkielégítés irányadó időtartama: 1 hó
  • egyéb juttatás: cafetéria nettó 125 000 Ft/év

A felügyelő bizottság tagjai és díjazásuk:
Hörcsök Imre felügyelő bizottság elnöke
Megbízási díj: 40 000 Ft/hó

Pál Attila felügyelő bizottság tagja
Megbízási díj: 30 000 Ft/hó

Gyuris Dávid Tibor felügyelő bizottság tagja
Megbízási díj: 30 000 Ft/hóA felügyelő bizottság tagjai a megbízási díjon felül egyéb járandóságban nem részesülnek, a jogviszony megszűnése esetén sem illeti meg őket egyéb pénzbeli juttatás.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók és díjazásuk
Király Gábor gazdasági vezető
A gazdasági vezető, mint munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatások:
  • alapbére: 850 000 Ft
  • éves prémium: Felügyelő Bizottság döntése alapján 6 havi bér
  • jogszabály szerint irányadó felmondási idő tartama: 30 nap
  • végkielégítés irányadó időtartama: 2 hó
  • egyéb juttatás: cafetéria nettó 10000 Ft/hó; telefonelőfizetés bruttó 3709 Ft/hó


Önállóan cégjegyzésre jogosult munkavállalók:
Barta Dóra 6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 1.
Telefon: 76/503-880/131 Fax: +36/76/503-890
E-mail: barta.dora@hirosagora.hu

Másokkal együttesen cégjegyzésre jogosult munkavállalók:
-

Bankszámla feletti önálló rendelkezésre jogosult munkavállalók:
Barta Dóra 6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 1.
Telefon: 76/503-880/131 Fax: +36/76/503-890
E-mail: barta.dora@hirosagora.hu

Másokkal együtt a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók:
-
A munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkavállalók:
- 
  Adat megnevezése Adat Legutolsó módosítás dátuma Frissítés Megőrzés
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
  A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig