KULTURÁLIS KÖZPONT
2022. szept. 07. - 2022. dec. 30.

HírösNagyi - Vigyázunk a gyermekére

Hozzáadás naptárhoz

Kreatív foglalkozások a Hírös Agóra Kulturális Központban a Cédrusnet közreműködésével.
 

Pár óra szabadidőt szeretnél, közben pedig a gyerekeket biztonságban szeretnéd tudni? Igazi Nagyik vigyáznak a kicsikre szerdán, csütörtökön és pénteken 15 és 18 óra között a Hírös Agórában. Mesélnek a fotelben, mondókáznak, rajzolnak a látványkandalló mellett, játékokkal telített, barátságosan berendezett környezetben.

A Cédrusnetnek köszönhetjük a Hírös Nagyikat, akik előzetes bejelentkezés után alig várják, hogy az Agóra új kulturális kínálatának részeként, minőségi időt tölthessenek a gyerekekkel. 

 
A HírösNagyi működési szabályzata

A Szabályzat hatálya: 

A szabályzat a HírösNagyik kulturális szolgáltatás 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1. szám alatti területére terjed ki.
Érvényes a kulturális szolgáltatáson résztvevő gyermekekre, a gyermekeket átadó szülőkre/ nagykorú hozzátartozókra/ kísérőkre, valamint a szolgáltatást nyújtó HírösNagyikra.

A Szabályzat által előírt házirend: 

•    A HírösNagyik szolgáltatást azon gyermekek vehetik igénybe, akik betöltötték a 3. életévüket, de nem töltötték még be a 10. életévüket.
•    A HírösNagyik szolgáltatás díja óránként 1.200.- forint gyermekenként, de a megkezdett 3. óra ingyenes. Testvérpárok esetén a második gyerek féláron veheti igénybe a szolgáltatást.
•    A HírösNagyik szolgáltatás 3-10 éves korig vehető igénybe. A gyermek korával kapcsolatban felmerült kétség esetén a HírösNagyi jogosult felkérni a szülőt/kísérőt, hogy igazolja a gyermek életkorát.
•    A HírösNagyik szolgáltatás szerda, csütörtök, péntek napokon 15:00 – 18:00 óra között fogadja a gyermekeket.
•    Tilos bármilyen étel, ital, kisállat, mobiltelefon, okos eszköz bevitele a foglalkozásra.
•    A HírösNagyik szolgáltatás kellő szakismeret és tapasztalat hiányában sajátos nevelési igényű gyermekeket nem tud fogadni.


Szülő/nagykorú hozzátartozó/kísérő jogai és kötelezettségei:

•    A szülőnek/nagykorú hozzátartozónak/kísérőnek vállalnia kell, hogy legkésőbb 30 percen belül a gyermekért jön, amennyiben ez szükségessé válik.
•    Azon szülő/nagykorú hozzátartozó/kísérő, aki átadja a gyermeket a HírösNagyi szolgáltatást nyújtó HírösNagyi számára, köteles Kecskemét területén tartózkodni, illetve gondoskodni arról, hogy a megadott telefonszámon elérhető legyen, annak érdekében, hogy szükség esetén telefonon keresztül folyamatosan elérhető legyen. 
•    Telefonhívás esetén köteles azonnal, de legfeljebb 30 percen belül a gyermek átvétele érdekében a HírösNagyik szolgáltatásnyújtás helyszínén megjelenni.
•    Egészségügyi és biztonsági okból, azon gyermekek, akik fertőzőbetegek vagy egyéb olyan egészségi/higiénés vagy magatartásbeli problémával rendelkeznek, amellyel veszélyeztethetnek másokat vagy magukat, nem bocsáthatók be a HírösNagyi szolgáltatásnyújtás kijelölt helyiségébe.
•    A gyermek TAJ számát köteles a HírösNagyi számára átadni.
•    Szülő/nagykorú hozzátartozó/kísérő köteles a gyermek bármilyen nemű allergiás megbetegedéséről, annak hajlamáról a HírösNagyit tájékoztatni.
•    Szülő/nagykorú hozzátartozó/kísérő nyilatkozik arról, hogy a gyermek a HírösNagyik szolgáltatásnyújtás igénybevételét a fenti körülmények egyike sem akadályozza. 
•    Kétség esetén a HírösNagyi jogosult felkérni a szülőt/kísérőt, hogy igazolja a gyermek egészségi állapotát, továbbá jogosult dönteni a gyermek átvételének kérdésében.
•    Szülő/nagykorú hozzátartozó/kísérő tudomásul veszi, hogy a foglalkozás vezető HírösNagyi E- 001779/2018/D001 számú oklevéllel rendelkezik. 
•    Szülő/nagykorú hozzátartozó/kísérő saját felelősségére veszi igénybe a HírösNagyi szolgáltatást, illetve hagyja a gyermeket a szolgáltatás nyújtás helyszínén. A szolgáltatással kapcsolatban felmerülő esetleges panaszával annak mielőbbi békés rendezése érdekében elsősorban a Hírös Agóra Nonprofit Kft. vezetése felé, ezt követően a Hírös Agóra Nonprofit Kft. fenntartója felé fordulhat.
•    Szülő/nagykorú hozzátartozó/kísérő köteles gondoskodni arról, hogy elháríthatatlan akadály esetén az általa megjelölt személy a gyermekért a megfelelő időben megjelenik. 


A szolgáltatást nyújtó HírösNagyi jogai és kötelezettségei: 

•    A HírösNagyi szolgáltatás keretében a helyszínen kettő HírösNagyi látja el folyamatosan a feladatot.
•    Teltház esetén - azaz 6 gyermek felett – további gyermek bevételét jogosult visszautasítani, illetve a bevételt egy későbbi időpontra halasztani.
•    A HírösNagyi köteles a szolgáltatás nyújtás megkezdése előtt 10 perccel megjelenni, valamint a szolgáltatás nyújtás befejezésekor köteles a helyszínt rendezett állapotban elhagyni.
•    A HírösNagyi jogosult azon gyermek bevételét elutasítani, aki ételt, italt, veszélyes játékot vagy egyéb olyan tárgyat hoz a HírösNagyik szolgáltatásnyújtás helyszínére, amellyel veszélyeztetheti mások személyes biztonságát.
•    A HírösNagyi jogosult kitiltani azon gyermeket, aki agresszíven vagy illetlenül viselkedik és ezzel veszélyezteti a többi gyermek biztonságát, illetve akinek felvételekor a szülő/nagykorú hozzátartozó/kísérő tévesen nyilatkozott a gyermek állapotát illetően és ez a felvételt követően vált ismertté. Szülőt/nagykorú hozzátartozót/kísérőt terheli a felelősség a téves nyilatkozattal kapcsolatos következményekért.
•    A HírösNagyi jogosult felvenni a kapcsolatot a rendőrséggel abban az esetben, ha a szülő/nagykorú hozzátartozó/kísérő többszöri telefonhívás ellenére sem jelenik meg.

Egyéb rendelkezések: 

•    Bármely, a HírösNagyik szolgáltatásnyújtás helyszínén megtalált és otthagyott tárgy legfeljebb 3 hónapig kerül megőrzésre. Ezután nem áll módunkban tovább őrizni. Romlandó, egészségügyi, higiénés vagy bármilyen egyéb okból tárolásra, megőrzésre nem alkalmas tárgy tárolására az Agóra nem köteles.
•    Baleset, sérülés vagy egyéb más célból a szülőt/nagykorú hozzátartozót/kísérőt a HírösNagyi telefonon keresztül értesíti.
•    Személyes adatok kizárólag a szolgáltatás igénybevétele illetve nyújtása, a gyermek HírösNagyik szolgáltatásnyújtás igénybevétele miatt kerülnek regisztrálásra, kezelésük a mindenkori jogszabályoknak megfelelően történik. 30 nap után az adatok megsemmisítésre kerülnek. Adatkezeléssel kapcsolatos további információ a Hírös Agóra Nonprofit Kft. Adatkezelési tájékoztatójában olvasható.

Készült: Kecskeméten, 2021. 10. 20. napján

 
A programban való részvételhez szükséges a működési szabályzat megismerése és elfogadása a foglalkozás előtt!
A programban a CédrusNet Kecskemét HírösNagyi képzését elvégzett tagjai vesznek részt.