Település adatai:


Település neve:
Fülöpháza

Polgármester neve, elérhetősége:
Nagyné Balogh Csilla polgármesterTel.: +36 70 660 6479, e-mail:polgarmester@fulophaza.hu

Polgármesteri Hivatal címe, elérhetősége:
Fülöpháza Község Önkormányzata 6042 Fülöpháza, Kossuth u. 5. Tel.: +36 76 377 182,

Intézmény adatai:
Közművelődési feladatokat ellátó intézmény / közösségi tér neve:
Fülöpháza Könyvtár, Információs és Közösségi Hely

Besorolása (20/2018. EMMI rendelet alapján)
Közösségi tér

Vezetője:
Baksa Henrietta

Baksa Henrietta, az intézmény vezetője

Közművelődési feladatokat ellátó intézmény / közösségi tér címe
Cím: 6042 Fülöpháza, Kossuth Lajos utca 2.

Email, telefonszám, honlap, facebook-oldal:
Telefonszám: +36 70 332 0808 E-mail: fulopkonyv@vipmail.hu

 
Jelentős művelődő közösségek

Fülöpházi Kulturális Egyesület (FÜLKE)
6042 Fülöpháza, Kossuth u. 2.
képviseli: Csernák Lászlóné elnök
+36 20 984 2607
Az egyesület felkarolja a fülöpházi kulturális és művelődési lehetőségeket a település hagyományaival összhangban álló értékek ápolására, terjesztésére irányuló, a fiatalság, a falu lakossága felé közvetítendő kezdeményezéseket. Ennek keretében támogatja a Népdalkört, kulturális rendezvények szervezését, a fiatalok kulturális nevelését.

Magyarországi Tanyákon Élők Egyesülete
6042 Fülöpháza, I. körzet 107.
képviseli: Balogh József elnök
www.tanyakonelok.eu
Az egyesület a nemzeti és összeurópai kultúra, a keresztény etikai és világnézeti értékrend alapján kívánja előmozdítani az európai értékekre és a magyar hagyományokra egyaránt nyitott társadalom felépítését.
Segíti a tanyán élők bevonását a közéletbe. Közreműködik a magyarországi tanyás térségben élők problémáinak felmérésében, a megoldási javaslatok kidolgozásában, azok nyilvánossággal való megismertetésben. Kiemelt célja, hogy előmozdítsa a tanyán élők, és a mezőgazdasággal foglalkozók életkörülményeinek javítását; a paraszti kultúra - mint a nemzeti hagyomány fontos részének - ápolását, és beépülésüket az általános értékrendbe.

Fülöpházi Lovas Egyesület
 6042 Fülöpháza, József Attila u. 19.
képviseli: Csaplár Tibor Imre, elnök
Az Egyesület kiemelt célja, hogy segítse a  lovas kultúra fenntartását, közreműködjön a térségben fellelhető sport valamint gazdasági lovas élet problémáinak felmérésében, és az azt célzó megoldási javaslatok kidolgozásában.  

Fülöpházi Hagyományőrző Egyesület
 6042 Fülöpháza, Petőfi u.1.
Képviseli: Molnár Imre +36 30 691 2369
Az egyesület tevékenysége: hagyományőrző találkozók szervezése, és részvétel hagyományőrző találkozókon. Régi mesterségek, foglalkozások, népi táncok bemutatása, táncház találkozók szervezése.
Belföldi – és külföldi  hagyományőrző egyesületekkel  történő kapcsolattartás,  részvétel belföldi és külföldi  hagyományőrző rendezvényeken.
A népi kultúrát, régi mesterségeket és foglalkozásokat bemutató kiadványok  megjelentetése és terjesztése.
Helytörténeti gyűjtemény fenntartása, bemutatása.
Hagyományőrző Szüreti Felvonulás szervezése.
Cséplés bemutatása környező illetve helyi falunap alkalmával.

Kecskeméti-Fülöpházi Nemzetőr és Küzdősport Egyesület
6042 Fülöpháza, Kossuth u. 5.
Képviseli: Fejes István

 
Jelentős kulturális rendezvények

Magyar Kultúra Napja - január.22
Farsangi Bál - február
1848-49 forradalom és szabadságharc - március 15.
Magyar Költészet Napja – április 11.
Gyermeknap - Május utolsó hétvégéje
Nemzeti Összetartozás Napja – június 4
Falunap - július
Napközis tábor a Fülöpházi gyerekeknek – augusztus
Szüreti felvonulás – szeptember
Megemlékezés október 23.
Adventre hangoló családi nap - november utolsó hétvégéje
Mikulás ünnepség
Szépkorúak Napja - december

 
Ajánlott alkotók, művészeti csoportok, előadók, technikai szakemberek, foglalkozásvezetők, helyi termelők

Őszi Szél Népdalkör - Csernák Lászlóné FÜLKE elnök Tel:+36 20 984 2607
Fábián László - amatőr szájharmonika művész Tel:+36 30 970 6379
Molnár László - fafaragó Tel:+36 70 318 9027
Aszódi Ildikó - Buckafalvi Sajt facebook
Bakos István - zöldségtermesztés Tel: +36 30 603 1438
Kiss Kertész Duó Kft.          Tel: +36 30 945 7041
Csaplár Tibor - nádgazdálkodási őstermelő árnyékolás technika, nádpadló készítése Tel: +36 20 409 8797