Hozzáadás naptárhoz

A 38. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál teljes programja
KIÁLLÍTÁSOK:

március 10. péntek 17.00

HA Kulturális Központ
MAGYAR ÖRÖKSÉG – ÁTHATÁSOK
A Kecskeméti Képzőművészek Közössége és a Műhely Művészeti Egyesület kiállítása 

A Fesztivál nyitó tárlata három jeles születési évforduló jegyében zajlik. Madách Imre 200, Csontváry Kosztka Tivadar 170, Ligeti György 100. Három kiváló magyar szellem, és három izgalmas műfaj - irodalom, festészet, zene - találkozási lehetőségét kínálja a kiállítás. Minden magas szintű emberi alkotótevékenység, legyen az művészet vagy tudomány, egyaránt a te-remtett világ, vagyis a természet logikájára, arányrendjére, működésére és látványvilágára re-zonál. Vannak közös alapok, amelyre ráhangolódva, a különböző kifejezési formák felépítik a saját verbális, hangzásbeli, vagy vizuális világképüket. A három műfaj három különböző mó-don vezetheti az embert a teljesség felé, de ezek az utak végül egybefonódva jelenthetik annak teljes megélését. Ennek a teljességnek a keresésére hívtuk az alkotókat, a Kecskeméti Képző-művészek Közössége és a Műhely Művészeti Egyesület tagjait.
A kiállítás áttekintést nyújt a megyében élő, képző- és iparművészek alkotói törekvéseiről és a magyar művészeti örökség jeles életműveinek máig érvényes üzenetéről, identitást erősítő ha-tásáról.
A kiállítást megnyitja: N. Kovács Zita, művészettörténész

Látogatható: március 25-ig, naponta 11-19 óráig.
 
március 21. kedd 19.00
Ciróka Bábszínház
Bábszínházi Világnap!
A Kisgömböc

vásári bohócjáték
a KL Színház vendégjátéka

Bohus, a böllér amolyan huszonegyedik századi mindentudó – és ahogyan az a huszonegyedik századi mindentudóknál lenni szokott: folyton siet. De sohasem annyira, hogy ne volna ideje egy-két (három-négy) jó szót szólni azokhoz, akikkel ebben a folytonos sietségben összefut. És ha már ott van, miért ne mondana el egy izgalmas történetet? Ami vele, magával esett meg persze, de megeshetett volna (és még meg is eshet!) akármelyikünkkel.

Az előadás 2022-ben elnyerte a Magyar Bábművészek Szövetsége különdíját a Magyarországi Bábszínházak 15. Találkozóján.

Családi előadás 14 éves kortól

Belépőjegy: 3.300 Ft
Elővételben: 2.900 Ft
 
március 16. csütörtök 17.00 
Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek - Nemzetközi Kerámia Stúdió
Izzik a levegő – Fatűz akkor és most
A Nemzetközi Kerámia Stúdió kiállítása


A kerámiaművészet területén az elmúlt években a fatüzes égetési technika reneszánszát éli külföldön és hazánkban egyaránt, nagymértékben köszönhetően a „new craft” mozgalom glo-bális hatásainak. Ezekre a tendenciákra reflektálva mutatjuk be a technika legkiválóbb hazai és külföldi képviselőit kortárs kerámia gyűjteményünkből válogatott kiállításon.
Izzik a levegő - Fatűz akkor és most csoportos tárlatunkon a változatos és egyre nagyobb népszerűségnek örvendő műfaj alkotóinak több évtizedet átölelő, a Stúdióban született mun-káiba nyújtunk betekintést.
A kiállításmegnyitó alkalmával Kontor Enikő keramikusművész vezetésével a fatüzes égetés folyamataiba is bepillantást nyerhet az érdeklődő közönség, kézzelfogható eszközökön és személyes tapasztalatokon keresztül szemléltetjük és teremtjük meg a fatüzes égetések külön-leges atmoszféráját.

A kiállítást megnyitja: Kontor Enikő keramikusművész
Köszöntőt mond: Sütő Erika, a Nemzetközi Kerámia Stúdió vezetője

Látogatható: március 31-ig az intézmény nyitvatartási idejében 

Támogató: NKA
 
március 17.  péntek 14.00
Népi Iparművészeti Gyűjtemény
A Húsvét üzenete az írott tojásokon – időszaki kiállítás    

A kiállítást megnyitja: Kriskóné Dávid Mária etnográfus

A megnyitót követően Jókainé Gombosi Beatrix kb. 2 órás tojásírás foglalkozást tart. 
„A Húsvét üzenete az írott tojásokon” című időszaki kiállításunkon Jókainé Gombosi Beatrix  népi iparművész és 8 fiatal alkotó (a mester és a tanítványai) viasszal írt hímestojásait mutatjuk  be.  
Jókainé Gombosi Beatrix közel két évtizede vesz részt a népművészeti mozgalom életében.  Etnográfus és művészettörténész, a népművészet iránti elköteleződését erősítette a gyakor- lati kézművesség. Rabul ejtette a díszítőmotívumok gazdagsága, az archaikus szimbólumok  mély-sége. Az alkotás és kutatás egysége jelenti számára a teljességet, amelyhez sürgető belső  igényként társult a tudás átadásának vágya is. Elsőként a tojásírás területén szerezett érde- meket, népi iparművész és a Népművészet Ifjú Mestere címet. Ma már zsűritagként vesz részt  a népi iparművészeti tárgyak minősítésében, külső munkatársként a Hagyományok Háza sza- koktatója. 
A kiállításon a motívumok tekintetében az erdélyi mustrák dominálnak. Megjelennek a gyime-si  hímestojások mellett a moldvai, hétfalusi, háromszéki minták is. A falakon húsvéti rítusokat  bemutató fotók illusztrálják az ünnepkört és megterítünk egy húsvéti asztalt is.  

Látogatható: április 22-ig az intézmény nyitvatartási idejében.

Támogató: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
 
március 17. péntek 17.00
HA Kulturális Központ
"TAVASZ KEREKEDIK"
Nemzedékek nemezei

Megnyitó és kiállítás

A nemez az emberiség első kelméje melynek hazája Közép -és Belső-Ázsia. Feltalálói a török és iráni nyelvű népek, mesterei a nők. Őseink erről a vidékről érkeztek, a hunok és az avarok után mi is rendelkezünk ezzel a tudással, melyet a magyar kalaposok megőriztek a 21. száza-dig.

Ritkaság az, hogy egy családon belül három nemzedék is ugyanazon művészeti ággal foglal-kozik. A nemezkészítés Kecskemétről, a Szórakaténusz Játékmúzeum Műhelyéből indult el világhódító útjára Nagy Mari és Vidák István jóvoltából.
Mindegyikük ennek a mesterségnek és művészeti ágnak egy másik oldalát mutatja be. Így lát-hatók többek között a kiállításon a hagyományos és újszerű nemeztakarók, hímzett nemezzsá-kok, selyemnemez viseleti darabok és kiegészítők, indiai selymekkel mintázott vállkendők és nemezjátékok.

KIÁLLÍTÓK
NAGY MARI - textilművész, Népművészet Mestere, MMA köztestületi tag
VIDÁK ISTVÁN - textilművész, Népművészet Mestere, Akadémikus,  MMA rendes tag
VIDÁK ANNA - textilművész, Népművészet Ifjú Mestere, MMA Művészeti Ösztöndíjas (2019-2022)
ifj. VIDÁK ISTVÁN - Nemezkészítő, Népművészet Ifjú Mestere.
Pereczes Hanna Virág
XIV. Vándorlegény Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat különdíjas

Látogatható: április 8-ig az intézmény nyitvatartási idejében.
 
március 22. szerda 17.00
Bozsó Gyűjtemény
A 20. század formálói – Magyar mesterek és mesterművek
FRANCIA NYOMVONALAK – MAGYAR MESTEREK

VÁLOGATÁS KEMÉNY GYULA MAGÁNGYŰJTEMÉNYÉBŐL

Kemény Gyula restaurátorművész magángyűjteménye legendás a műgyűjtők között, kvalitásos darabjaiért versengenek a hazai kiállítóterek reprezentatív kiállításai. Válogatásában olyan al-kotásokat mutatunk be kollekciójából, amelyeken nyomon követhetők a modern francia áram-latok újító hatása a 20. század progresszív magyar festészetében. Az impresszionizmustól a kubizmusig ívelő irányzatok stílusjegyei, illetve ezek szintézise fedezhető fel a kiállított anyagban, a teljesség igénye nélkül. A magyar modernista törekvések legmeghatározóbb mes-terei, és iránytűi: Van Gogh, Gauguin, Cezanne, és Matisse voltak. 
A Párizsban tanuló hazai mesterek, a kiállításunkon szereplő Czigány Dezső, Ziffer Sándor, a Matisse-tanítvány Perlrott Csaba Vilmos műveikkel a francia tárlatokon is részt vettek. A szo-katlan kompozíciókkal, lángoló színekkel jelentkező neósok a nagybányai kolónia szakadásá-hoz vezettek, majd a kecskeméti művésztelep formálóivá is váltak. A Párizsban tanuló, ott élő művészek közül a kiállításon láthatóak többek között Berény Róbert, Czóbel Béla, Farkas Ist-ván, Márffy Ödön, Orbán Dezső, Paizs Goebel Jenő festményei is. A válogatásban a háború utáni korszakot az 1960-as években Párizsba emigrált Csernus Tibor képviseli

Látogatható: május 7-ig, csütörtöktől vasárnapig, 10 – 18 óráig.
 


AKTUÁLIS PROGRAMOK:

március 23. csütörtök 17.00

Szórakaténusz Játékmúzeum
„ELINDULTAM GYERGYÓ FELÉ…” -  NÉPZENEGYŰJTÉS GYERGYÓBAN
Ezen a rendezvényen egy különleges népdal és népzenegyűjtésből kaphatnak ízelítőt a látoga-tók. Melynek egyik különlegessége maga a zene, hiszen a gyergyói citerazene gyűjtése egye-dülállónak mondható, és különleges azért is, mert a gyűjtést vezető népzenészek, Csüllög Edi-na és Vadas László, gyerek tanítványaikat is belevonták a munkába.
Az esemény legfőbb célja a gyergyói citerás hagyományok és a népi kultúra értékeinek generá-ciókon átívelően éltetése és átörökítése. 

Program:
• Csüllög Edina, Vadas László: a gyergyói népzenei gyűjtések tapasztalatai, élményei
• FolKvartett és a Kodály Iskola citera tanszakának növendékeinek koncertje: Gyergyói cite-razene

A programra a belépés ingyenes!
 
március 23. csütörtök 19.00
Református Ókollégium - Kodály Intézet
„Szent és Profán”
A Kecskeméti Énekes Kör hangversenye


Vezényel: Erdei Péter
Az idei tavaszi fesztivál a Húsvétra készülődés jegyében zajlik. Ezért a hangverseny első felében a nagyböjti időszakból, a passiótörténet részleteit illusztráló kórusművekből válogattunk. Josef Haydn testvéröccse, Michael szintén megfordult a korabeli Magyarországon, rövid ideig a nagyváradi püspökség zenekarának karmestere volt, majd élete legnagyobb részét Salzburgban töltötte, mint az érsekség zenei vezetője. Főként egyházzenei műveket komponált.
Deák Bárdos György, Bárdos Lajos öccse is elősorban egyházzenészként ismert. Ritkán elhangzó, nagyon drámai hangulatú nagyböjti motettái közül válogattunk.
A hangverseny két részét egymástól Dohnányi Ernő virtuóz Szerenádjának néhány tétele választja el.
 A „profán” részben többek között Ligeti György centenáriumára emlékezünk korai, humoros népdalfeldolgozásaival. Ligeti kísérletező hajlama már ezekben a korai darabokban is megmutatkozik. Élete későbbi időszakában több meglepő kompozíció is született, többek között pl. a „Lux aeterna” című, 16 szólamú kórusmű, vagy a „Szimfónikus poéma 100 metronómra”.
Műsor: 
Michael Haydn (1737-1806): Plange, quasi virgo 
Deák-Bárdos György (1905-1991): 
Crucifigatur  
Pater, dimitte illis
Eli, Eli,
Consummatum est

Michael Haydn: O, vos omnes
***

Dohnányi Ernő (1877-1960): Szerenád (Op.10.)
1. Induló
2. Románc
3. Scherzo

Előadja az Unikum Trió:
Ambrus Anett - hegedű
Zarari Máté - brácsa
Szilágyi Ágota – cselló
***

Barabás Árpád (1966-): 
Madármarasztaló
Hófoltos még a határ
Tánc a havon

Ligeti György (1923-2006): 
Az asszony és a katona
Haj, ifjúság

Bárdos Lajos (1899-1986): Szeged felől

Belépőjegy: 2.000 Ft
Diák és nyugdíjas: 1.000 Ft

 
március 23-25.
HA Kulturális Központ - Deák Ferenc tér
AGÓRA NYÍLT NAPOK

A Hírös Agóra Kulturális Központ keretén belül működő klubok, körök megjelenése: 
-    Kecskeméti Táncegyüttes
-    Hírös Gobelin és Kézimunka Klub
-    Magyar Mantra Kör 
-    Nyugdíjas Pedagógusok Klubja
-    Őszülők Nyugdíjas Klub
-    Vitalitás TSE (Tánc Sport Egyesület)
-    Fallaway Táncegyesület
-    Nemzetközi önkéntesek + KGYIÖK (ifjúsági önkormányzat)
-    Kék Stúdió (zenei programok)
-    Gombász Klub: márc 25.-én szombaton 10:00 – 18:00

SZÍNPADI PROGRAMOK:

március 22. szerda:
 • 16:30 – Földi Jácint, a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar trombitaművésze
 • 17:00 - Kecskemét Táncegyüttes Ifjúsági csoportjának nyílt próbája
 • 17:30 - Kék Stúdió bemutatja – Örömzene - Korb Tamás és Radics Attila
 
március 23. csütörtök:
 • 16:30 - Kék Stúdió bemutatja – Örömzene -Fekete Klaudia és Korb Tamás
 • 17:00 - Kecskemét Táncegyüttes Nagybetyár csoportjának nyílt próbája
 • 17:30 - Magyar Mantra Kör
 
 
március 24. péntek:
 • 16:30 - Pulius Emese és Lendvai Adél, a Kodály iskola művésztanára és növendéke
 • 17.00   Harmónia fuvolatrió (Szabó Zsuzsanna, Polyák Zsóka, Pulius Emese)
 • 17:30 - Kék Stúdió bemutatja – Örömzene - Polina Efremova (RU) és Korb Tamás
 
március 25. szombat:
 • 16:00 - Vitalitás TSE (Tánc Sport Egyesület), Akrobatikus rock & roll és fashion street dance, Fallaway Táncegyesület, Latin és mazsorett táncok
 • 16:30 - Vitalitás TSE (Tánc Sport Egyesület), Akrobatikus rock & roll és fashion street dance
 • 17:00 - Kék Stúdió bemutatja – Örömzene - Gloria Mand (FR) és Korb Tamás
 • 17:30 - Földi Jácint, a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar trombitaművésze és Korb Tamás
 
március 23-29.
Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, Kelemen László Kamaraszínház, Ruszt József Stúdiószínház
14. SZÍN-TÁR Színművészeti Egyetemek Találkozója

március 23. csütörtök 19.00
Kelemen László Kamaraszínház
Színház- és Filmművészeti Egyetem: Nagy dalkultúrák

március 24. péntek 18.00
Ruszt József Stúdiószínház
Pesti Magyar Színiakadémia: Titanic vízirevü
Az előadás után szakmai beszélgetés.

március 25. szombat 10.00-15.00
Zenekari terem
„Kiállni magunkért” workshop
vezeti: Főző Brigitta mentálhigiénés segítő szakember

17.00
Ruszt József Stúdiószínház
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem: Tűzoltó

19.00
Kelemen László Kamaraszínház
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem: Johanna, avagy maradjunk már emberek
Az előadások után szakmai beszélgetés.

március 26. vasárnap 17.00
Kelemen László Kamaraszínház
Babes-Bolyai Tudományegyetem Színház- és Film Kar (Kolozsvár): Édes Anna - para-frázis
              
19.30
Ruszt József Stúdiószínház
Színház- és Filmművészeti Egyetem: Figaro házassága
Az előadás után szakmai beszélgetés.

március 27. hétfő
Kelemen László Kamaraszínház
„Instrukció” dráma és színházpedagógiai workshop
vezeti: Tóth Kata, színházpedagógus

18.00
Ruszt József Stúdiószínház
Újvidéki Művészeti Akadémia: Szutyok
Az előadás után szakmai beszélgetés.

március 28. kedd 18.00
Ruszt József Stúdiószínház
MATE Kaposvári Campus Rippl-Rónai Művészeti Intézet Színházi Tanszék: Bányavirág
Az előadás után szakmai beszélgetés.

március 29. szerda 17.00
Ruszt József Stúdiószínház
Pozsonyi Színművészeti Egyetem: Komámasszony, hol a stukker?

19.30
Kelemen László Kamaraszínház
MATE Kaposvári Campus Rippl-Rónai Művészeti Intézet Színházi Tanszék– Déryné Program: János vitéz junior
Az előadások után szakmai beszélgetés.
 
március 24. péntek 13.30
Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár
Muzsikál a világ - A Lóci Színpad zenés, bábos előadása gyerekeknek 

A Lóci Színpad alapítója Lázár Attila, Novajon élő bábszínész, zenész. Lázár Attila 2023 már-ciusában nagy utazásra hívogatja a gyerekeket. A Muzsikál a világ c. előadásában a világot járó bábos zenész mellett távoli kontinensekről érkező tizenhat, stilizált népviseletbe öltözött bábfigura „lép színre”. 
Az 50 centiméteres bábok bábtechnikailagis különlegesek, hiszen négyféle módon készültek (kesztyűs, pálcás, marionett, bunraku). A kedves, szerethető figurák mesélnek és énekelnek saját népük kultúrájáról, hétköznapjairól és ünnepeiről, bánatairól és örömeiről is. A dalok a magyar mellett eredeti szöveggel (német, román, horvát, olasz, görög, dán, francia, spanyol, bemba, indián, angol-amerikai, jiddis, japán, eszkimó) is elhangzanak. A bábok nagy része Lovassy László bábművész, bábtervező és bábkészítő kreativitását tükrözi.
A népek dalait hallgatva és dúdolva még jobban megértjük Kodály Zoltán szavait, hiszen „ze-nei világismeretre teszünk szert, s más zenei nyelvek világításában a magunkét is jobban meg-értjük”. 
A gyerekeknek biztosan nagyszerű élményt jelent majd ez az egyedi, zenés produkció.

A programra a belépés ingyenes!
 
március 24. péntek 17.00 
HA Kulturális Központ
Sergő zenekar – „Március idusán” koncertszínházi előadás, táncház

A Sergő zenekar alapelvei közt kiemelt szerepet kap a magyar népzene
minél szélesebb közönség elé való eljuttatása oly módon, hogy az a mai ember számára is
befogadható legyen, magas minőségi szinten színpadra állítva.
A zenekar ennek tudatában 2022-ben álmodta és valósította meg a „Március Idusán" című
koncertszínházi előadását, mely kifejezetten Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára készült.
Az előadás középpontjában az 1848-49-es forradalom és szabadságharc lelkülete áll, így nem volt kérdés, hogy a költő egyik leghíresebb verse, a „Nemzeti Dal" is fontos szerepet kapjon a produkcióban.     
A darabban több vendégművész is közreműködik, mint például Nemes Tibor zenés színmű-vész, vagy Johan János, a 100 Tagú Cigányzenekar egyik vezető prímása. 
 
A darab zenei rendezői: Deák-Volom Dávid és Kató Gábor

Belépőjegy: 1.500 Ft

 
március 25. szombat 10.30
Szórakaténusz Játékmúzeum
A Kolompos együttes koncertje

Az emberek megelégelték a telet, a szabadba vágynak, várják a mindent megújító tavaszt. Naphívogató, esőcsalogató dalokkal igyekeznek siettetni a természet újjászületését. Ezen a tavaszváró koncerten a tavaszköszöntő dalok mellett lesz Gergely-járás, Kiszézés és talán még a huszárok is előbukkannak. 

A kezdetben táncházi zenekarként működő, autentikus népzenét játszó Kolompos együttes mára a magyar gyermekek körében egyik legnépszerűbb, a néphagyományokat újszerűen feldolgozó, a közönséget játékba hívó, a felnőtteket is gyakran megnevettető együttesként ismert. 

Belépőjegy: 2.000 Ft
 
március 25. szombat 16.00
Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár
Madách a Tragédián innen és túl: egy drámaíró újragondolt életútja 
Dr. Praznovszky Mihály előadása 

A magyar irodalom és drámaköltészet kiemelkedő alakja magánemberként zárkózott, érzé-keny, sokat betegeskedő, ám a közéletben mindezek ellenére számos tisztséget betöltő ember volt.
A drámaíró, jogász, politikus kissé elfeledett életútját mutatja dr. Praznovszky Mihály iroda-lomtörténész, a Madáchi-életmű közismert kutatója.

A programra a belépés ingyenes!
 
március 25. szombat 19.00
HA Kulturális Központ
Recirquel Újcirkusz Társulat: My Land

A Vági Bence által rendezett előadás az emberiség gyökereit, az ember és anyaföld közötti örök kapcsolatot állítja fókuszba, és jeleníti meg egy illúziókkal teli térben. A produkció egy új eladóművészeti műfaj.

Belépőjegy: 6.500 Ft

KIEGÉSZÍTŐ PROGRAM:

BARACKFAVIRÁGZÁS ÜNNEPE